Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Liantinis

Σήμερα καταστερώθη η εμορφιά των απόμακρων μενεξεδένιων συννεφάδων και κοριτσάδες μοιρολογάνε με τα γκέμια τους την όμορφη γη. Ζούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ζούμε και χορεύουμε. Δασκαλοι. Όσοι πιστευτοί. Και άσπιλοι σαν το καθαρό νερό και το αγιοκέρι.

www.liantinis.gr