Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Άσβηστο

Αληθινά στις γωνιές του διαδικτύου τα πεπραγμένα πότε-πότε αλλά μη νομιστεί πως από εδώ θα φανεί η άκρια των αστερισμών μας. Θαμπάδες.