Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Κρυμμένο

Πόσο κρύβεις τη νίκη, λίτσα